Strøm kan i hovedsak bare prissettes på 2 forskjellige måter;

  • SPOTPRIS - svinger hver time på børsen
  • FASTPRIS - samme pris en avtalt periode


Dersom en leverandør har flere Spotavtaler er det derfor kun prisen som skiller avtalene.


Hos oss velger du den pristypen som passer best for deg; Spotpris, fastpris eller en kombinasjon. Utover dette får alle kunder

samme, gode pris

STRØM ER STRØM,

SÅ HVORFOR TILBYR NOEN LEVERANDØRER

ET TITALLS FORSKJELLIGE AVTALER???

Spotpris, fastpris eller en mellomting?

Velg den pristypen som passer best for deg

SPOTPRIS


Kun 1 øre påslag!

Timepriset Spotavtale

SPOTPRIS


Kun 1 øre påslag!

FASTPRIS


 275 øre pr kWh

Full forutsigbarhet og lave skuldre

FASTPRIS


 275 øre pr kWh

LAVPRIS


Mest populær!

Stabil og god pris over tid

LAVPRIS


Mest populær!

Vil du ha råd før du bestiller?

Når sjekket du strømregningen din sist?

Det kan lønne seg

Her er 3 vanlige feller hos norske strømleverandører:


  1. Tilleggstjenester. Dette kan beløpe seg til flere tusen kroner pr år og mange er ikke engang klar over at de abonnerer på disse
  2. Pris- og avtaleendringer. Dessverre oppdager mange at de er flyttet over på dyrere avtaler, uten å være klar over dette.
  3. Høyt øre-påslag for deg med Spotavtale. Dersom du har en Spotavtale er det lett å sammenligne pris. Det er vanlig å betale opp mot 7 øre i påslag over spotprisen, vårt påslag er kun 1 øre!