Alle strømleverandører har lik spotpris,

det er kun påslagene som varierer.

Si hei til en utfordrer som vil gi deg noe tilbake.

Mål om å gi tilbakeDenne avtalen passer godt for deg som ønsker en god spotprisavtale med mulighet for kundeutbytte. Med denne avtalen følger du spotprisen i området der du bor hver time, denne er lik uansett hvilken strømleverandør du bruker.


I tillegg får du en andel av vår forvaltningsgevinst som kundeutbytte de månedene vi klarer å slå spotprisen. Vi forvalter med en lav risiko og kan derfor dekke eventuelle tap i vårt påslag, du kan derfor ikke få ekstra tillegg i prisen, kun kundeutbytte dersom vi oppnår gevinst.

Vi kaller det vinn-vinn.


SPOTPRIS

med kundeutbytte  • Fastbeløp: kr 39 pr mnd
  • Kraftpris: TIMESPOT +4,9 øre pr kWh
  • Kundeutbytte: Oppnår vi gode resultater, får du avslag i prisen pr kWh (du kan aldri få tillegg ved tap)
  • Ingen bindingstid

  Du kan enkelt sammenligne avtaler på strømpris.no

  Avtalen som gir tilbake


  SPOTPRIS med kundeutbytte gir deg avslag basert på våre forvaltningsresultater. Målet er å oppnå mellom 0 og 10 øre avslag pr kWh, hver måned.

  Vi tar risikoen alene, men deler gevinsten


  Vi forvalter med en lav risiko og kan derfor dekke eventuelle tap med vårt påslag, du kan derfor ikke få ekstra tillegg i prisen, men kundeutbytte dersom vi oppnår gevinst.

  Ingen bindingstid


  Nyt gode vilkår uten å forplikte deg!

  Her finner du svar på de vanligste spørsmålene vi får om "SPOTPRIS med kundeutbytte". 


  1. Hvordan sender dere regning?


  Dersom du har akseptert å motta nye betalingsavtaler i Vipps eller via eFaktura vil du automatisk motta våre fakturaer i disse kanalene, om ikke vil vi sende faktura på e-post. Dersom vi ikke får treff på din kundeinformasjon i Vipps eller eFaktura og mangler korrekt e-postadresse vil faktura sendes pr post. Du kan også sende oss en mail med ditt kundenummer dersom du vil låse fakturakanal til e-post eller post.  2. Må jeg betale på forskudd/a-konto?


  Nei. Vi fakturerer kun etterskuddsvis på samme måte som de fleste andre strømleverandører.  3. Fakturerer dere nettleie sammen med strømmen?


  Vi tilbyr ikke felles faktura sammen med noen nettselskap, altså vil du få faktura fra Saga Energi for ditt strømforbruk og fra din lokale netteier for nettleie.  4. Påvirkes kompensasjonsordningen for høye strømpriser av at jeg skifter strømleverandør?


  Dagens kompensasjonsordning beregner kompensasjonen basert på spotpris og skiller ikke på hvilken strømavtale kunden faktisk har, altså påvirkes ikke støtten. Ordningen administrers og utbetales av netteier via faktura for nettleie.  5. Kan jeg velge tidspunkt for oppstart av avtalen når jeg bestiller på nett?


  Du kan enkelt velge oppstartdato fra 3 - 45 dager frem i tid i registreringsskjemaet når du bestiller på nett. Dersom du ønsker oppstart mer enn 45 dager frem i tid må du vente med å bestille til litt nærmere ønsker oppstart.  6. Hvordan oppnås kundeutbytte og hvordan fordeles dette for "SPOTPRIS med kundeutbytte"?


  Som strømleverandør kan vi kjøpe inn kvoter med strøm, eller andre finansielle instrumenter, for å sikre eller forvalte vår innkjøpspris, det er derfor ikke alltid strømleverandørenes reelle kostpris tilsvarer spotprisen. Med denne avtalen får du ta del i en eventuell forvaltningsgevinst, dette vil være synlig som kundeutbytte til fratrekk på faktura de månedene dette oppnå. Målet er å oppnå 0- 10 øre avslag pr kWh så ofte som mulig. Et eventuelt forvaltningstap dekkes av Saga Energi, en eventuell forvaltningsgevinst deles 50/50 mellom Saga Energi og kundene som har avtalen. Kundeutbytte fordeles mellom kundene etter forbruk som et minuspåslag pr kWh og vil spesifiseres på fakturaen.
  7. Hvem kan bestille avtalen?


  Avtalen er tilgjengelig for nye, eksisterende og tidligere privatkunder i hele landet, både til bolig og til hytte.  8. Kan jeg bestille SPOTPRIS med kundeutbytte til bedriften min?


  Denne avtalen gjelder kun privatkunder. Gjerne ta kontakt med oss dersom du også ønsker tilbud til din bedrift, vi tilbyr spot, forvaltning og fastpris til bedriftskunder.  9. Kan jeg bestille avtalen til flere målere/adresser?


  Ja, så lenge det gjelder bolig eller fritidseiendom. I tillegg tilbyr vi samlefaktura dersom du er kunde på flere målepunkt.  10. Kan jeg bestille SPOTPRIS med kundeutbytte som plusskunde?


  Ja, det kan du. Det er flott om du sender oss en e-post og informerer om at du er plusskunde etter bestilling, slik at vi kan registrere kundeforholdet ditt korrekt. Vi betaler uavkortet Spotpris for eventuell kraft du leverer inn til nettet, dette vil spesifiseres på en egen linje på din faktura.  11. Har dere app?


  Nei, men du kan logge inn på «min side» fra PC eller mobil kun ved å taste inn ditt mobilnummer. Der vil du se historisk forbruk, effekttopper, tidligere fakturaer og kunne ta en prøveavregning for å se påløpte kostnader hittil i måneden. I tillegg har mange nettselskap gode apper for kunder som vil se forbrukshistorikk.  12. Hva slags kundeservice har Saga Energi?


  Vi er et lite selskap med fantastisk kundeservice! Du får stort sett svar innen kort tid på både e-post og telefon, i tillegg finner du informasjon om faktura, forbruk og annet på "min side".  14. Hva er forskjellen på "SPOTPRIS med kundeutbytte" og en forfaltningsavtale?


  Med "SPOTPRIS med kundeutbytte" faktureres du spotpris + et fast påslag og er ikke eksponert for tap. I tillegg vil du få et kundeutbytte som rabatt på strømprise, dersom Saga Energi oppnår gevinst på sine positioner. Denne avtalen gir ingen risiko for tap målt mot spotprisen, utover det faste påslaget og månedsavgift. Målet vårt er å oppnå kundeutbytte slik at du betaler litt mindre så ofte som mulig.


  En forfaltningsavtale vil på den andre siden kunne oppnå en stor gevinst målt mot spotprisen, men innebærer som oftest også en risiko for at prisen overstiger spotprisen og påslag med god margin. Dersom du ønsker større risiko i bytte mot mulighet for høyere avkastning kan forvaltning passe bedre for deg. Dersom du ønsker å oppnå litt rabatt uten risiko for tap passer "SPOTPRIS med kundeutbytte" godt for deg.


  Vi tilbyr pt. ikke forvaltningsavtaler til privatpersoner.  15. Hva om jeg vil trekke meg fra min bestilling?


  Som forbruker har du 14 dager ubetinget angrett, du kan angre ved å fylle inn dette skjemaet eller sende en e-post til kundeservice.


  Visste du at alle strømleverandører

  har lik Spotpris?


  Dersom du har en Spot-avtale består prisen din av kraftprisen på Nord Pool børsen for ditt leveranseområde, med tillegg av leverandørens påslag. Du betaler altså den samme spotprisen om du benytter en stor eller liten strømleverandør, en lokal eller nasjonal, også videre..

  -Den eneste forskjellen i pris er strømleverandørens påslag og eventulle tilleggsprodukter/gebyrer.


  Det er derfor svært enkelt å sammenligne vilkår mellom forskjellige Spot-avtaler.