Hvordan oppstår min spotpris og hvorfor er den ikke lik spotprisen i mitt område?

Hver time lages det en ordrelinje på din faktura bestående av gjeldene spotpris fra Nord Pool den timen, ganget med forbruket ditt den timen. Når fakturaen sendes ut legges summene av alle timene sammen og deles på totalt antall brukte kWh (kilowattimer) for å vise deg din spotpris.


Denne kan være høyere eller lavere enn prisene som oppgis som snittpriser fra NordPool, i mediene eller naboens pris. Årsaken er at ikke alle husstander bruker identisk mengde strøm hver time, hele måneden. Når prisene endres hver time vil dermed forskjellige kunder oppnå ulik snittpris pr kWh.


Dette gir deg muligheten til å redusere din strømregning ved å flytte forbruket ditt til timer der prisen er lavere, dersom du har mulighet til dette.


Som kraftkunde kan du ettergå at din faktura er korrekt ved å hente ut strømforbruket ditt for hver time forrige måned fra mine sider, fra din lokale netteier, eller fra Elhub.no Du kan også hente prisene for hver enkelt time fra Nord Pool sine nettsider. 

Visste du at alle strømleverandører

har samme Spotpris?


Dersom du har en Spotprisavtale består prisen din av kraftprisen på Nord Pool børsen for ditt leveranseområde, med tillegg av leverandørens påslag, ganget med ditt forbruk. Du betaler altså den samme spotprisen om du benytter en stor eller liten strømleverandør, en lokal eller nasjonal, også videre.


-Den eneste forskjellen i pris er strømleverandørens påslag og eventulle tilleggsprodukter/gebyrer.