Angrerettskjema

Dersom du har inngått avtale som forbruker har du rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter inngåelse av avtalen.


Ved korrekt utfylt skjema anses opplysningen i angrerettloven § 8 første ledd bokstav h, i og j, jf. annet ledd gitt.

 
 
 
 
 
 
 
Ja, jeg vil angre min bestilling