Kompensasjon for høye strømpriser:

Regjeringen har lagt fram en kompensasjonsordning for høye strømpriser.

Saga Energi sine kunder vil få kompensasjonen de har krav på fra sitt nettselskap.

Under ser du en oversikt over endelig kompensasjon foregående måneder for hvert prisområde.

Du kan lese mer om ordningen på NVE sin nettsider ved å trykke her.


NO1 (Oslo)

NO2 (Kristiansand)

NO5 (Bergen)

NO3 (Trondheim)

NO4 (Tromsø)

Desember 21

73,65 øre/kWh

73,62 øre/kWh

73,35 øre/kWh

0 øre/kWh

0 øre/kWh

Januar 22

70,63 øre/kWh

70,63 øre/kWh

67,12 øre/kWh

0 øre/kWh

0 øre/kWh

Februer 22

50,54 øre/kWh

50,54 øre/kWh

50,24 øre/kWh

0 øre/kWh

0 øre/kWh

Mars 22

117,04 øre/kWh

117,04 øre/kWh

117,05 øre/kWh

0 øre/kWh

0 øre/kWh

April 22

104,00 øre/kWh

103,89 øre/kWh

104,38 øre/kWh

0 øre/kWh

0 øre/kWh

Mai 22

94,97 øre/kWh

95,32 øre/kWh

95,02 øre/kWh

0 øre/kWh

0 øre/kWh

Juni 22

80,19 øre/kWh

116,67 øre/kWh

80,12 øre/kWh

0 øre/kWh

0 øre/kWh