FASTPRIS kun 89 øre!


Sikre deg en god fastprisavtale og unngå bekymringer om strømprisen i lang tid fremover.


  • Månedspris: kr 39,-
  • Strømpris: 89 øre frem til 31.12.2022

Flat strømpris


Samme pris døgnet rundt, ingen svingninger fra time til time

Forutsigbart


Strømprisene kan svinge kraftig. Med FASTPRIS vet du hvilken pris du skal betale pr kWh i lang tid fremover

Smått er flott!


Saga Energi er en liten, uavhengig, Norsk utfordrer.

Vi har ingen bånd til kraftprodusenter eller netteiere

Senk skuldrene og tenk på noe annet en strømprisen


Kraftprisen kan svinge kraftig i perioder. Værforhold, kabler til utlandet og prisene på CO2, gass og annet er blant forklaringene på svingningene. Ekspertene strides og det er slett ikke lett å forutse fremtidige priser.


FASTPRIS er en fin måte å sikre seg mot uforutsette hopp i kraftprisene. Det er ikke mulig å forutse om markedsprisen/spotprisen på strøm i snitt vil bli høyere eller lavere enn fastpris i fremtiden, men vi kan uansett garantere én bekymring mindre.