SPOTPRIS


Avtalen følger prisen på NORD POOL spot børsen. Spotpris er den avtaleformen som normalt er rimeligst over tid, dette er også den avtaleformen som er anbefalt av Forbrukerrådet


  • Månedspris: kr 39,-
  • Strømpris: SPOT + påslag på 1 øre pr kWh
  • Ingen bindingstid

Anbefalt avtaleform


Spot er den avtaleformen som anbefales av Forbrukerrådet

Varig avtale


Dette er ingen lokketilbud eller tidsbegrenset kampanje

Påvirk egen kraftpris


Spotprisen svinger fra time til time. Bevisste forbrukere kan redusere snittprisen sin ved å flytte forbruket til rimeligere perioder av døgnet 

Smått er flott!


Saga Energi er en liten, uavhengig, Norsk utfordrer.

Vi har ingen bånd til kraftprodusenter eller netteiere

Alle strømleverandører har lik Spotpris,

det er kun påslagene som varierer, sammenlign selv;

Visste du at alle strømleverandører

har lik Spotpris?


Dersom du har en Spot-avtale består prisen din av kraftprisen på Nord Pool børsen for ditt leveranseområde, med tillegg av leverandørens påslag. Du betaler altså den samme spotprisen om du benytter en stor eller liten strømleverandør, en lokal eller nasjonal, også videre..

-Den eneste forskjellen i pris er strømleverandørens påslag og eventulle tilleggsprodukter/gebyrer.


Det er derfor svært enkelt å sammenligne vilkår mellom forskjellige Spot-avtaler.